iparking

iparking

חניה תנועה ותחבורה

כתב העת חניה ותחבורה, יוצא לאור משנת 2001, והוא המגזין המקצועי היחיד בישראל העוסק בתחום החניה.

המגזין סוקר, מרכז ומעדכן את קוראיו על הנעשה בענף החניה בארץ ובעולם בכל הקשור לתכנון פיתוח וניהול, טכנולוגיה, חקיקה ומשפט ועוד.

כתב העת יוצא לאור מידי חודשיים בדפוס ובגרסה אלקטרונית. בין אלפי המנויים מהמגזר הפרטי והציבורי הנחשפים לעיתון: מנכ"לי רשויות מקומיות, רשויות חניה וחברות כלכליות, מפעילי חניונים יזמים ומנהלי נכסי נדל"ן, חברות הנדסה ואדריכלים, עורכי דין ושמאים, מתכננים, יועצי חניה ותחבורה, קבלני בניה וספקי ציוד ושירותים לתחום החניה והתחבורה בישראל.

המגזין, היוצא לאור באמצעות חברת מסר אחד, מקיים כנסים ואירועים מקצועיים בארץ ובעולם.

עיתון חניה ותחבורה גיליונות
דילוג לתוכן