iparking

iparking

חניה תנועה ותחבורה

ירושלים מחזירה את החניונים העירוניים לשליטתה ולניהולה באמצעות החברה העירונית-עדן.

מצוקת החניה בירושלים מולידה מהפך: העירייה מתכננת ליצור סדרים חדשים בענף, כבר מהחודש, ולהעביר חלק מהחניונים לידי חברה עירונית, בדומה למה שנעשה בתל אביב. 

חניון העיריה - מאתר עיריית ירושלים_640x288

מצוקת החניה בירושלים מולידה מהפך: העירייה מתכננת ליצור סדרים חדשים בענף, כבר מהחודש, ולהעביר חלק מהחניונים לידי חברה עירונית, בדומה למה שנעשה בתל אביב. הצעד הראשון בדרך להקת הגוף החדש היא להעביר את ניהול חניון הגדול של כיכר ספרא
לידי לעירייה הוא ינוהל באמצעות חברת הבת 'עדן' ולהוציאו מהידיים של הזכיין. למעשה, זהו הצעד הראשון בתוכנית האסטרטגית של העירייה להקים זרוע עירונית שתנהל חניונים. הכוונה היא כי אותה חברה גם תפתח שטחי חניה חדשים. הדבר דומה לקונספט של חברת 'אחוזת חוף', המנהלת חניונים עבור עיריית תל אביב. הגוף החדש, כך מסתמן, יקבל לידיו חניון ענק נוסף, תוצאה של מספר שטחי חניה שיאוחדו.

בנוסף לחניונים החדשים, מקודמת תכנית להקמת מתקנים טכנולוגיים נוספים שמהווים מכפילי חניה כדוגמת גלגל החניה בחניון בית מזי"א במסילת ישרים במרכז העיר.


הכוונה היא לחבר במעבר תת-קרקעי את חניון כיכר ספרא עם החניון של מתחם קמפוס בצלאל, אותו מתחם שנבנה כיום במגרש הרוסים בצמוד לעירייה. נראה כי הכוונה היא שגם חניון זה ינוהל בידי 'עדן'. ולגוף החדש מתוכנן כבר חניון שלישי שיעבור לידיו. מדובר בחניון שיקום בקרוב ואשר יפעל במתחם מנורה מול ז'רר בכר במרכז ירושלים. במתחם זה יוקמו מספר בתי הספר למשחק, לסרטים ואומנויות הבמה. רק לאחרונה נבחר הקבלן המבצע ולאחר שחפירת הבור הסתיימה כבר לפני מספר חודשים. תחל בקרוב בניית החניון עצמו.
בנוסף לחניונים החדשים, מקודמת תכנית להקמת מתקנים טכנולוגיים נוספים שמהווים מכפילי חניה כדוגמת גלגל החניה בחניון בית מזי"א במסילת ישרים במרכז העיר. מתקן זה זוכה להצלחה, והוא תפוס ברוב שעות היום לגבי התשלומים, נראה כי שבלב זה לא צפויים להשתנות התעריפים בחניון של כיכר ספרא, אבל יכול להיות שתהיה בשורה לנהגים הירושלמים, נבחנת האפשרות לאפשר תעריפים מופחתים לתושבי הבירה בחניונים שיהיו בשליטת הגוף החדש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן