iparking

iparking

חניה תנועה ותחבורה

מיום שישי: זכיין חדש יפעיל את הקו האדום בירושלים, במקום חברת סיטיפס

הרכבת הקלה בירושלים

מיום שישי: זכיין חדש יפעיל את הקו האדום בירושלים, במקום חברת סיטיפס חברת כפיר שזכתה במכרז להפעלת הקו האדום, אחראית על הארכת הקו מפסגת זאב לנווה יעקב ומתחנת הר הרצל למרכז הרפואי הדסה-עין כרם. כמו כן, החברה אחראית על הקמת התוואי הירוק משכונת גילה להר הצופים, כולל שלוחות למלחה וגבעת שאול והפעלתו. מפעיל חדש לרכבת […]

דילוג לתוכן