iparking

iparking

חניה תנועה ותחבורה

בעקבות מצוקת החניה בשל עבודות הרכבת הקלה: חניון חדש בשכונת פת בירושלים.  

חנוכת חניון בשכונת פת - 1 - צילם גקי לוי

בעקבות מצוקת החניה בשל עבודות הרכבת הקלה: חניון חדש בשכונת פת בירושלים. החניון מכיל 48 מקומות חניה והוקם בהשקעה של כ-500 אלף ש"ח מוסיפים חניות בשכונת פת: עיריית ירושלים חנכה לאחרונה חניון חדש ברחוב ברל לוקר, אשר יכיל 48 מקומות חניה. העירייה פועלת לאחרונה לאתר שטחים בשכונות, אשר ניתן יהיה להסב אותם למגרשי חניה, זאת […]

דילוג לתוכן