iparking

iparking

חניה תנועה ותחבורה

פרסום במגזין ואתר חניה ותחבורה

ניתן לפרסם באמצעותנו באינדקס זה כולל האפשרות להקמת אתר/מיני אתר וחשיפה ברשתות החברתיות השונות

פרסום במגזין חניה ותחבורה

פרסום במגזין חניה ותחבורה 46

פרסום באתר ובאינדקס חניה ותחבורה

תערוכות מקצועיות תנועה ותחבורה ברחבי העולם

ביתן באינטרטרפיק הולנד

המשלחת הישראלית בתערוכה באינטרטרפיק (מסר אחד בהנהלת פיני קבסה)

ביתן בסין

אינטרטרפיק סין

ביתן במקסיקו

אינטרטרפיק מקסיקו

ביתן חדשנות

השתתפות באינטרטרפיק

המשלחת הישראלית באירוע הילטון-אמסטרדם. (מסר אחד בהנהלת פיני קבסה)

תערוכות מקצועיות תנועה ותחבורה בישראל

מתן חסות לכנס ישראל לחניה ותחבורה

כנס חניה ותחבורה 2017 מטאל פארקינג
כנס חניה ותחבורה עמית קדם סנטרל פארק_640x427

ביתן בכנס ישראל לחניה ותחבורה

כנס חניה ותחבורה 2018- מסר אחד
כנס חניה ותחבורה פאנל
דילוג לתוכן