תערוכות מקצועיות תנועה ותחבורה ברחבי העולם

ביתן באינטרטרפיק הולנד

המשלחת הישראלית בתערוכה באינטרטרפיק (מסר אחד בהנהלת פיני קבסה)

ביתן בסין

אינטרטרפיק סין

ביתן במקסיקו

אינטרטרפיק מקסיקו

ביתן חדשנות

השתתפות באינטרטרפיק

המשלחת הישראלית באירוע הילטון-אמסטרדם. (מסר אחד בהנהלת פיני קבסה)