iparking

iparking

חניה תנועה ותחבורה

תערוכות מקצועיות תנועה ותחבורה ברחבי העולם

ביתן באינטרטרפיק הולנד

המשלחת הישראלית בתערוכה באינטרטרפיק (מסר אחד בהנהלת פיני קבסה)

ביתן בסין

אינטרטרפיק סין

ביתן במקסיקו

אינטרטרפיק מקסיקו

ביתן חדשנות

השתתפות באינטרטרפיק

המשלחת הישראלית באירוע הילטון-אמסטרדם. (מסר אחד בהנהלת פיני קבסה)
דילוג לתוכן