יואב דנציגר מנהל אגף תכנון דרכים ונוף עיריית חיפה בכנס ישראל לחניה תנועה ותחבורה 2019

יואב דנציגר מנהל אגף תכנון דרכים ונוף עיריית חיפה

יואב דנציגר מנהל אגף תכנון דרכים ונוף עיריית חיפה גד ליאור תודה רבה אנחנו נקרא ליואב דנציגר , מנהל אגף תכנון דרכים ונוף עיריית חיפה. דיברתי איתו הרגע על הנושא של הכרמלית. הייתה שריפה היא לא עבדה. אני נסעתי לפני השריפה בכרמלית עם בני, היינו שליש מהנוסעים. היו שישה נוסעים בכרמלית בשעת ערב מוקדמת. ואז […]