iparking

iparking

חניה תנועה ותחבורה

אושרה התכנית להקמת חניון בנבנישתי – חניון לילה וחניון תפעולי לאוטובוסים בין שכונת גוננים ופארק אלמליח

גג החניון ישמש למגרשי ספורט שונים עבור הציבור. הדמיה - אדר' חיים לוטנר.

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה, המליצה על הפקדת התכנית להקמת חניון בנבנישתי – חניון לילה וחניון תפעולי ל 200 אוטובוסים, בין רחובות דב יוסף ובנבנישתי, הממוקמים בין שכונת גוננים ופארק אלמליח.

שטח התכנית  31 דונם, והחניון המתוכנן מוטמן בתת הקרקע כלפי החזית הדרומית והמערבית הפונות אל דרך דוד בנבנישתי ודב יוסף, ומייצר חזית בנויה כלפיי פארק המסילה מצפון.

החניון מתוכנן עבור כ-200 אוטובוסים במבנה בן שתי הקומות, הכולל שטחי תפעול ושטח חניה עבור אופניים. בצמידות לחניון מתוכנן מסוף אוטובוסים וגג החניון ישמש למגרשי ספורט שונים עבור הציבור.

התכנית כוללת הקמת גשר המחבר בין שכונת גוננים ופארק אלמליח – אל מגרשי הספורט המתוכננים מעל החניון, והוראות לפיתוח החזית הפונה אל פארק המסילה, הכוללות נטיעות של עצים בוגרים ופיתוח החזית כחזית ירוקה ומעוצבת, שתשמר את אופי הפארק ותייצר מרחב ציבורי בטוח ומזמין.

70% מהאוטובוסים בחניון יהיו חשמליים. תשריט - אדר' חיים לוטנר.

על פי התכנית  70% מהאוטובוסים בחניון יהיו חשמליים ותתבצע הכנה לטעינה של 100% אוטובוסים חשמליים, דבר שיצמצם באופן משמעותי את המפגעים הסביבתיים הצפויים מחניון ומסוף אוטובוסים.

מגישי התכנית הם צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים והוועדה המקומית; עורך התכנית הוא אדר’ חיים לוטנר.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: “הקמת החניון היא לא רק בשורה בתחום פיתוח תשתיות תחבורה בבירה, אלא גם עולה בקנה אחד עם המדיניות העירונית לעידוד תחבורה ציבורית ושמירה על איכות הסביבה בירושלים. נמשיך לקדם תכניות משמעותיות לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ולמתן אלטרנטיבה ראויה לשימוש בכלי רכב פרטיים בעיר”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן